rotterdam

Rotterdam is de op een na grootste stad van Nederland en telt 650 000 inwoners. De stad huisvest verschillende kennisinstellingen en heeft een bloeiende industrie en haven waar meer dan 12 000 mensen werken. De uitdaging vandaag is om de leefbaarheid van de stad te verzekeren en te verbeteren binnen een kader waarin ontwikkelingen zoals de klimaatverandering een grote rol spelen. Rotterdam legt hierbij de focus op energietransitie als de belangrijkste sleutel tot een duurzame en veilige toekomst voor zijn inwoners.

Voor de volgende vier jaar heeft de stad de ambitie om de nu nog stijgende CO2-emissies tegen 2030 te halveren en om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Nederlandse gemeenten moeten tegen eind 2021 een visie op warmtetransitie ontwikkelen waarin ze – in samenwerking met de verschillende stakeholders – aantonen hoe ze het gebruik van aardgas willen afbouwen en welke districten klaar zullen zijn om daar al voor 2030 mee te starten. Zo wil Rotterdam tegen 2022 voor minimaal 10 000 gebouwen de transitie maken van aardgas naar een alternatieve verwarmingsbron (of daar klaar voor zijn). De resultaten van het Decarb City Pipes 2050-project zullen aan de basis liggen van deze warmtevisie. Ook andere consortiumsteden zullen van de proceskennis opgedaan in Rotterdam gebruik kunnen maken.

WWW.ROTTERDAM.NL

WORKING ON DECARBONISING YOUR LOCAL HEATING SECTOR?

Click the button below for our assessment tool

START

NEWS FROM rotterdam