bratislava

Bratislava je kultúrnym a ekonomickým centrom Slovenska s počtom 420 000 obyvatel’ov, pričom denne dochádza približne 200 000 d’alších obyvateľov. Mesto je signatárom Dohovoru primátorov a starostov a aktívne sa zaviazalo k udržateľnému vývoju a územnému plánovaniu. Cieľom Bratislavy je aj dobre odolávať klimatickej kríze a efektívne využívať energetické zdroje. Najnovšie stratégie mesta sa zameriavajú najmä na inteligentné mestské riešenia, udržateľnú dopravu a mobilitu, ako aj minimalizáciu vlastnej uhlíkovej stopy. Výnimočná pozornosť sa venuje výstavbe bytov a renováciám, sektorom spracovania odpadu, implementácii ekologických opatrení a šetrných postupov k dosiahnutiu maximálneho využitia dažďovej vody a zelenej infraštruktúry. Nový primátor Bratislavy, Matúš Vallo, presadzuje ambície v oblasti zmierňovania dopadu zmeny klímy a jeho cieľom je znížiť tvorbu emisií skleníkových plynov na nulu do roku 2050.

Bratislava má rozsiahlu tepelnú sieť, ale na jej fungovanie využíva veľmi málo energie z obnoviteľných zdrojov a dúfa, že pomocou Decarb City Pipes 2050 dokáže zvýšiť kapacitu prechodu medzi vykurovaním a chladením. Mesto má taktiež v pláne využiť poznatky a vedomosti nadobudnuté vďaka tomuto projektu na modernizáciu koncepcie vykurovania, ktorá má byť odovzdaná o 3-4 roky. Výsledky tohto projektu budú začlenené do vlastného SECAP 2030 (Sustainable Energy & Climate Action Plan) – Akčného plánu energetického a klimatického rozvoja pre Dohovor primátorov a starostov. Bratislava sa stane dôležitým ambasádorom a priekopníkom prechodu medzi vykurovaním a chladením vo Východnej Európe.

WORKING ON DECARBONISING YOUR LOCAL HEATING SECTOR?

Click the button below for our assessment tool

START

NEWS FROM bratislava